TV& VIDEO

cấp giấy khai sinh

11 đứa trẻ trong một gia đình không có giấy khai sinh, hộ khẩu

11 đứa trẻ trong một gia đình không có giấy khai sinh, hộ khẩu

VTV.vn - Tại TP.HCM, một gia đình có tới 11 đứa trẻ không thể đến trường vì không có giấy khai sinh và hộ khẩu.