TV& VIDEO

cáp ngầm xuyên biển

Quảng Nam: 98,7% số hộ gia đình sử dụng điện lưới quốc gia

Quảng Nam: 98,7% số hộ gia đình sử dụng điện lưới quốc gia

VTV.vn - Điều này đã góp phần mở rộng diện cấp điện lưới quốc gia về các địa bàn nông thôn của tỉnh.