TV& VIDEO

cấp Nhà nước

Tổng thống Cộng hòa Iceland thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Tổng thống Cộng hòa Iceland thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

VTV.vn - Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Cộng hòa Iceland, Ngài Ólafur Ragnar Grímsson đã thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.