TV& VIDEO

cấp phép đầu tư

Nhiều tỉnh, thành ĐBSCL rút ngắn thời gian cấp phép đầu tư

Nhiều tỉnh, thành ĐBSCL rút ngắn thời gian cấp phép đầu tư

VTV.vn - Nhiều tỉnh, thành ĐBSCL rút ngắn đáng kể thời gian cấp phép đầu tư. Nhờ vậy, thu hút đầu tư trong và ngoài nước ở ĐBSCL vẫn đang tiếp tục được cải thiện đáng kể.