TV& VIDEO

cấp phép dự án

Dự án không đảm bảo môi trường nhất định không được cấp phép

Dự án không đảm bảo môi trường nhất định không được cấp phép

VTV.vn - Đây là nội dung quan trọng tại Nghị quyết 59 của Chính phủ trong phiên họp thường kỳ tháng 6/2016.