TV& VIDEO

cấp phép nhập khẩu

Việt Nam ủng hộ sớm ký Hiệp định CPTPP

Việt Nam ủng hộ sớm ký Hiệp định CPTPP

VTV.vn - Việt Nam ủng hộ 11 nước thành viên của Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương sớm ký Hiệp định này.