TV& VIDEO

cấp phép quảng cáo

Đà Nẵng tăng cường quản lý các hoạt động quảng cáo

Đà Nẵng tăng cường quản lý các hoạt động quảng cáo

VTV.vn - UBND thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu triển khai giám sát chặt chẽ các hoạt động quảng cáo, bảo đảm đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch và công bằng giữa các DN.