TV& VIDEO

cấp thẻ BHYT miễn phí

Cấp thẻ BHYT cho nạn nhân da cam/dioxin tại Hậu Giang

Cấp thẻ BHYT cho nạn nhân da cam/dioxin tại Hậu Giang

VTV.vn - Theo UBND tỉnh Hậu Giang, 100% hộ gia đình là nạn nhân nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh sẽ được cấp miễn phí thẻ BHYT theo quy định.