TV& VIDEO

capô

Taxi "chạy rỗng", mỗi ngày lãng phí 3 tỷ đồng tiền xăng

Taxi "chạy rỗng", mỗi ngày lãng phí 3 tỷ đồng tiền xăng

 Lượng taxi lớn cộng thêm việc quá thiếu các điểm dừng đỗ và hành khách đang thắt chặt hầu bao hơn cho dịch vụ đang khiến hiệu quả hoạt động của loại hình vận tải này đi xuống.