TV& VIDEO

Carlsberg

Bia Huế giành Huy chương Bạc cuộc thi “Bia thế giới”

Bia Huế giành Huy chương Bạc cuộc thi “Bia thế giới”

Trong khuôn khổ cuộc thi Vô địch chất lượng bia thế giới năm 2013 do Viện nghiên cứu đánh giá đồ uống Mỹ tổ chức tại thành phố Chicago, Công ty TNHH Bia Huế đã giành huy chương bạc.