TV& VIDEO

Carom

Nguyễn Quốc Nguyện giành quyền vào bán kết Carom 3 băng thế giới

Nguyễn Quốc Nguyện giành quyền vào bán kết Carom 3 băng thế giới

VTV.vn - Trong số các tay cơ thi đấu tại giải Bi-a Carom 3 băng thế giới diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh hôm nay, Nguyễn Quốc Nguyện là cơ thủ thi đấu thành công nhất.