TV& VIDEO

cắt cơn

Cách cắt cơn hen và điều trị dự phòng hen phế quản

Cách cắt cơn hen và điều trị dự phòng hen phế quản

Những người mắc hen phế quản cần phải có những loại dụng cụ gì và những loại thuốc gì để điều trị dự phòng đối với bệnh nhân hen phế quản mãn tính?