cắt giảm 15.000 việc làm

Giao diện thử nghiệm VTVLive