TV& VIDEO

cắt giảm trợ cấp

Hy Lạp: Đạt được thỏa thuận cứu trợ với EU vẫn phải chi tiêu tiết kiệm

Hy Lạp: Đạt được thỏa thuận cứu trợ với EU vẫn phải chi tiêu tiết kiệm

VTV.vn - Với khoản cứu trợ 8,5 tỷ EUR này, Hy Lạp sẽ phải dành tới 7 tỷ EUR để trả nợ. Số còn lại sẽ phải chi tiêu tiết kiệm.