TV& VIDEO

cắt lỗ

Cổ phần hóa doanh nghiệp: Tìm động lực trong sức ép hai năm tới

Cổ phần hóa doanh nghiệp: Tìm động lực trong sức ép hai năm tới

Nhiệm vụ đặt ra trong hai năm 2014-2015 là làm sao phải cổ phần hóa được 432 doanh nghiệp Nhà nước. Mỗi năm tới đây, Nhà nước sẽ phải cổ phần hóa 216 doanh nghiệp, con số này gấp 3 lần kết quả của năm 2013 và gấp 16 lần kết quả của năm 2012.