TV& VIDEO

cắt ngắn

Xuân Lan: “Lời hứa của đàn ông, nghe cho vui chứ đừng tin”

Xuân Lan: “Lời hứa của đàn ông, nghe cho vui chứ đừng tin”

Đây là chia sẻ hài hước của bà mẹ một con Xuân Lan trong chương trình Cà phê sáng với chủ đề “Lời hứa của đàn ông”.