TV& VIDEO

cắt thuốc

Cụ ông 90 tuổi còng lưng nuôi vợ

Cụ ông 90 tuổi còng lưng nuôi vợ

Hơn 60 năm trước trên cánh đồng Bương Cấn của xứ Đoài mây trắng, ông ngày ngày mò cua bắt tép để nuôi vợ và bảy đứa con thơ dại…