TV& VIDEO

Cát Tiên

Quản lý nhãn hiệu hàng hóa: Nhiều chuyện đáng bàn

Quản lý nhãn hiệu hàng hóa: Nhiều chuyện đáng bàn

 Đầu năm 1012, nhãn hiệu "lúa gạo Cát Tiên", tỉnh Lâm Đồng được Bộ Công Thương công nhận, mở đầu cho việc xây dựng thương hiệu sản phẩm vùng lúa gạo trọng điểm của địa phương. Sau một năm, việc quản lý và sử dụng nhãn hiệu vẫn còn nhiều chuyện phải bàn.