TV& VIDEO

cậu bé nghèo

Cặp lá yêu thương: Ước mơ mang nón lá bay xa của cậu bé nghèo

Cặp lá yêu thương: Ước mơ mang nón lá bay xa của cậu bé nghèo

VTV.vn - Cùng theo dõi câu chuyện nghị lực trên đây của em Phan Minh Vương tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.