TV& VIDEO

cầu chui

Vĩnh Long: Đường cụt, người dân phải chui... gầm cầu

Vĩnh Long: Đường cụt, người dân phải chui... gầm cầu

Cầu nằm trên lối đi hay đường qua cầu lại là ngõ cụt - Đó là những chuyện tưởng như đùa nhưng lại có thật ở xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.