TV& VIDEO

câu chuyện cảm động

Những hành động đẹp trong mưa bão ở nước Mỹ

Những hành động đẹp trong mưa bão ở nước Mỹ

VTV.vn - Đăng tải hình ảnh cơn bão lên mạng để cảnh báo, chia sẻ thực phẩm hay nhường lại máy phát điện cho người dân vùng bão là những hành động đẹp trong giây phút khó khăn.