TV& VIDEO

câu chuyện giáo dục

"Khởi hành" - Những lời khuyên hướng nghiệp cho sinh viên

"Khởi hành" - Những lời khuyên hướng nghiệp cho sinh viên

VTV.vn - NXB Tổng hợp TP.HCM và First News vừa ấn hành cuốn "Khởi hành" của GS John Vu - cuốn sách được xem như lời khuyên dành cho các sinh viên Việt Nam