TV& VIDEO

cầu cống

Nhiều vị trí trên QL24, 24B và 24C có nguy cơ tiếp tục sạt lở

Nhiều vị trí trên QL24, 24B và 24C có nguy cơ tiếp tục sạt lở

 Hiện nay các tuyến QL 24, 24B và QL24C vẫn còn nhiều vị trí có nguy cơ tiếp tục sạt lở.