TV& VIDEO

Cầu Đồng Hoàng

Hà Nội: Người dân phường Đồng Mai mong lắm một cây cầu

Hà Nội: Người dân phường Đồng Mai mong lắm một cây cầu

VTV.vn - Trước sự xuống cấp trầm trọng của cây cầu Đồng Hoàng, hàng nghìn hộ dân phường Đồng Mai (Hà Đông - Hà Nội) mong sớm có một cây cầu kiên cố.