TV& VIDEO

cầu Hạ Trì

Lo ngại trước đề xuất thu phí cầu Việt Trì

Lo ngại trước đề xuất thu phí cầu Việt Trì

VTV.vn - Đề xuất tiếp tục cho nhà đầu tư BOT cầu Hạc Trì tại Phú Thọ được nâng cấp cầu Việt Trì và thu phí, đang đặt ra nhiều lo ngại sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.