cầu huyết mạch

Chuẩn bị thông cầu Vàm Cống, cầu huyết mạch ĐBSCL

Chuẩn bị thông cầu Vàm Cống, cầu huyết mạch ĐBSCL

VTV.vn - Cầu Vàm Cống, một trong những công trình giao thông trọng điểm của khu vực ĐBSCL, được hợp long hai nhịp cầu biên vào sáng 1/9.