TV& VIDEO

cầu khóa tình yêu

Pháp ngăn “nạn” khóa tình yêu trên cầu sông Seine

Pháp ngăn “nạn” khóa tình yêu trên cầu sông Seine

Giới chức TP.Paris, Pháp đã lắp thử nghiệm một số tấm nhựa trong suốt trên cây cầu đi bộ Pont des Arts vắt ngang qua sông Seine nhằm ngăn "nạn" gắn khóa tình yêu tràn lan trên cầu.