TV& VIDEO

cầu Nam Trạch

Quảng Bình: Cầu xây 28 tỷ đồng chỉ để… ngắm

Quảng Bình: Cầu xây 28 tỷ đồng chỉ để… ngắm

VTV.vn - Tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cây cầu Nam Trạch được xây dựng xong phần cơ bản, nhưng người dân vẫn chưa được sử dụng.