TV& VIDEO

Cầu Ngang

Tôm thẻ chân trắng thả nuôi chết hàng loạt

Tôm thẻ chân trắng thả nuôi chết hàng loạt

Tuy mới bước vào đầu vụ thả giống, nhưng hiện tỉnh Trà Vinh đã có gần 250 hộ bị thiệt hại do tôm chết với hơn 73 triệu con giống, chiếm gần 25% lượng giống thả nuôi.