TV& VIDEO

câu nói ấn tượng

Đây là câu nói ấn tượng nhất của Hoàng Thùy trong tập 4 The Face

Đây là câu nói ấn tượng nhất của Hoàng Thùy trong tập 4 The Face

VTV.vn - "Đừng như hoa dâm bụt, có đỏ mà không có thơm thì nên cơm cháo gì" - đây là câu nói ấn tượng nhất của Hoàng Thùy trong tập 4 The Face.