TV& VIDEO

cầu sắp sập

Người dân “nín thở” đi qua cây cầu sắp sập giữa Hà Nội

Người dân “nín thở” đi qua cây cầu sắp sập giữa Hà Nội

VTV.vn - Cây cầu Đồng Hoàng với tuổi đời hơn 50 năm, dù đã xuống cấp nghiêm trọng, nhưng hàng ngày, người dân phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội vẫn phải lưu thông qua đây.