cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ

Người Việt tại Savanakhet cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ

Người Việt tại Savanakhet cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ

VTV.vn - Cộng đồng người việt tại Savanakhet ở Trung Lào vừa tổ chức lễ cầu nguyện hướng về Biển Đông.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive