TV& VIDEO

cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ

Người Việt tại Savanakhet cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ

Người Việt tại Savanakhet cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ

VTV.vn - Cộng đồng người việt tại Savanakhet ở Trung Lào vừa tổ chức lễ cầu nguyện hướng về Biển Đông.