TV& VIDEO

cầu siêu

Hội người Việt Nam tại Ba Lan cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ

Hội người Việt Nam tại Ba Lan cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ

VTV.vn - Hội người Việt Nam tại Ba Lan - Trung tâm văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Ba Lan vừa tổ chức trọng thể lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ hy sinh bảo vệ Tổ quốc.