TV& VIDEO

cầu thủ bán độ

Phản ứng của CLB Đồng Nai về án treo giò vĩnh viễn 6 cầu thủ bán độ

Phản ứng của CLB Đồng Nai về án treo giò vĩnh viễn 6 cầu thủ bán độ

VTV.vn - CLB Đồng Nai đã có phản hồi đầu tiên sau khi nhận được thông tin 6 cầu thủ bán độ sẽ bị treo giò vĩnh viễn.