TV& VIDEO

cầu thủ ngoại

VIDEO: Những lợi ích của bóng đá Anh thời hậu "Brexit

VIDEO: Những lợi ích của bóng đá Anh thời hậu "Brexit

VTV.vn - Trên thực tế, "Brexit" hay việc Anh trở thành quốc gia ngoài EU sẽ mang lại cho bóng đá Anh những lợi ích.