TV& VIDEO

cầu treo Chu Va 6

Cuối năm, người dân Chu Va 6 sẽ có cầu bê tông vĩnh cửu qua suối

Cuối năm, người dân Chu Va 6 sẽ có cầu bê tông vĩnh cửu qua suối

VTV.vn - Dự kiến đến cuối năm nay, người dân ở khu vực cầu treo Chu Va 6, Tam Đường, Lai Châu sẽ có cầu bê tông vĩnh cửu qua suối.