TV& VIDEO

cấu tứ

"Dưới cột đèn rót một ấm trà" - Chuyện phiếm chốn thị thành

"Dưới cột đèn rót một ấm trà" - Chuyện phiếm chốn thị thành

Tác giả Nguyễn Trương Quý vốn đã khá quen thuộc với độc giả bằng những tập tản văn hài hước, thâm thúy như Hà Nội là Hà Nội, Tự nhiên như người Hà Nội, Còn ai hát về Hà Nội... nhưng cuốn sách này lại là một tập truyện ngắn với chất văn rất khác.