TV& VIDEO

cầu vai

Cá tính với phong cách thời trang quân đội

Cá tính với phong cách thời trang quân đội

 Phong cách táo bạo, nổi loạn, mạnh mẽ, cá tính và trên hết là sự gợi cảm đầy thách thức đó là phong cách thời trang quân đội