TV& VIDEO

cầu Yên Xuân

Bộ trưởng Bộ GTVT: Cần sớm đầu tư xây dựng cầu Yên Xuân

Bộ trưởng Bộ GTVT: Cần sớm đầu tư xây dựng cầu Yên Xuân

Đi kiểm tra kè mố cầu Yên Xuân, huyện Nam Đàn, Nghệ An ngày 26/10, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cho rằng, việc sớm đầu tư để xây dựng cầu Yên Xuân rất cần thiết và cấp bách.