TV& VIDEO

cày cấy

Khổ vì... được mùa rau

Khổ vì... được mùa rau

 Giá rau xanh tại chợ giảm mạnh khiến cho người nông dân tại các vùng chuyên canh rau dở khóc, dở cười. Bán rau không được, để rau không xong...