TV& VIDEO

cây cối

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng trầm trọng đến ngành nông nghiệp

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng trầm trọng đến ngành nông nghiệp

Tổ chức nông dân thế giới vừa đưa ra những cảnh báo về biến đổi khí hậu đang làm ảnh hưởng trầm trọng đến ngành nông nghiệp.