TV& VIDEO

cây đa

Cây đa Sơn Trà ở Đà Nẵng được công nhận cây di sản Việt Nam

Cây đa Sơn Trà ở Đà Nẵng được công nhận cây di sản Việt Nam

Sáng 8/6, tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã diễn ra lễ đón bằng công nhận và vinh danh cây đa Sơn Trà là cây di sản Việt Nam.