TV& VIDEO

cây đèn

Độc đáo bàn trà hình "thảm bay"

Độc đáo bàn trà hình "thảm bay"

Nhiều người sẽ lầm tưởng một chiếc thảm thần đang bay lơ lửng phục vụ trà nước trong phòng khách nhưng thực tế đó chỉ là thiết kế sáng tạo dựa trên ảo giác quang học.