TV& VIDEO

cây lương thực

Nắng hạn, nông dân châu Âu phải thu hoạch sớm

Nắng hạn, nông dân châu Âu phải thu hoạch sớm

VTV.vn - Nắng nóng buộc nông dân châu Âu phải tranh thủ thu hoạch nông sản trước thời hạn do lo ngại hoa màu sẽ chết khô.