TV& VIDEO

cây thuốc

Người dân ồ ạt khai thác dược liệu bán sang bên kia biên giới

Người dân ồ ạt khai thác dược liệu bán sang bên kia biên giới

VTV.vn - Tình trạng khai thác ồ ạt cây dược liệu rồi bán rẻ sang Trung Quốc đã diễn ra từ nhiều năm tại Cao Bằng.