TV& VIDEO

cây trồng chủ lực

Quảng Trị: Nhiều rủi ro trong việc trồng cây cao su ở vùng thiên tai

Quảng Trị: Nhiều rủi ro trong việc trồng cây cao su ở vùng thiên tai

VTV.vn - Tại tỉnh Quảng Trị, nhiều gia đình trồng cao su đã bị thiệt hại nặng nề. Dù đã có những bài học từ trước nhưng nhiều hộ dân vẫn “đánh cược” để trồng cao su.