TV& VIDEO

cây trồng thiếu nước tưới

Trên 4.000 ha cây trồng sẽ bị thiếu nước tưới tại Kon Tum

Trên 4.000 ha cây trồng sẽ bị thiếu nước tưới tại Kon Tum

VTV.vn - Dự báo của ngành nông nghiệp tỉnh Kon Tum vụ Đông Xuân 2015 - 2016 sẽ có trên 4.000 ha cây trồng bị hạn do thiếu nước tưới.