TV& VIDEO

cây xăng tư nhân

Kẽ hở trong giao, nhận xăng dầu: Chỉ cửa hàng xăng tư nhân chịu thiệt hại

Kẽ hở trong giao, nhận xăng dầu: Chỉ cửa hàng xăng tư nhân chịu thiệt hại

VTV.vn - Từ khâu vận chuyển đến giao nhận đều có kẽ hở tạo điều kiện cho lái xe lợi dụng để gian lận xăng dầu, tuy nhiên, việc gian lận này chỉ xảy ra đối với các cây xăng tư nhân.