TV& VIDEO

cây xóa nghèo

Cỏ - Cây xóa nghèo cho nông dân Hội An

Cỏ - Cây xóa nghèo cho nông dân Hội An

VTV.vn - Nghề trồng cỏ đã giúp cho các hộ nông dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam có thu nhập ổn định, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương.