CBRE

Cơ hội hấp dẫn cho khách thuê văn phòng tại Hà Nội

Cơ hội hấp dẫn cho khách thuê văn phòng tại Hà Nội

Theo thông tin từ cuộc họp báo “Tổng quan và triển vọng thị trường mặt bằng văn phòng tại Việt Nam năm 2014”, thị trường văn phòng Hà Nội đang là cơ hội hấp dẫn cho các khách thuê.